Laajuus: 6

Aikataulu: 07.01.2019 - 11.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Professori Otto Toivanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

luennoitsija: professori Otto Toivanen, otto.toivanen@aalto.fi. Tapaamiset luentojen jälkeen ja sopimuksen mukaan.

harjoitusmestari: Aino Kalmbach, aino.kalmbach@aalto.fi. Tapaamiset harjoitusten yhteydessä ja sopimuksen mukaan.

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III - V kevät (2018-2019), Otaniemen kampus

III - V kevät (2019-2020), Otaniemen kampus

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijat tutustuvat taloustieteen empiiristen menetelmien perusteisiin ja niiden soveltamiseen aineistojen analysoinnissa. Kurssilla tutustutaan Stata-ohjelmistoon (ei tarvitse osata ennen kurssille tuloa).

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • todennäköisyyslaskennan ja tilastollisen päättelyn kertaus
 • regressioanalyysin perusteet (lineaariset ja loglineaariset mallit)
 • hypoteesien testaus
 • regressioanalyysin tulosten luotettavuuden arviointi
 • paneeliaineistojen analyysi
 • kaksiarvoinen selitettävä muuttuja
 • instrumenttimuuttujamenetelmä
 • aikasarja-analyysin alkeet

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

 • Luennot 40 h
 • Harjoitukset 12 h (20 % arvostelusta). Kurssin läpäisemiseksi on harjoitustehtävien kokonaispistemäärästä saatava vähintään 50 %.
 • Harjoitustyö 80 h (35 % arvostelusta)
 • Kaksi osakoetta (yhteensä 45 % arvostelusta) tai yksi lopputentti (45 % arvostelusta)

 Kevät 2020 lopputentti muutetaan online-tentiksi.

Kevät 2020 uusintatentti korvataan itsenäisellä projektilla.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

 • Luennot 40 h
 • Harjoitukset 12 h ja harjoituksiin valmistautuminen 25 h
 • Harjoitustyö 80 h
 • Tentti 3 h

Kevät 2020 lopputentti muutetaan online-tentiksi.

Kevät 2020 uusintatentti korvataan itsenäisellä projektilla.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 


James H. Stock and Mark W. Watson (2007) Introduction to econometrics, pakollinen
tai
James H Stock and Mark Watson (2011) Introduction to Econometrics: International Edition, pakollinen
Saatavuus
 
Muu luennoilla jaettu materiaali.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa aiemmin opetetun taloustieteen empiiriset menetelmät kurssin (31C01200). Nyt opiskelijat suorittavat aina kurssin 31C99904 Capstone: ekonometria ja data-analyysi.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31C99904

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Taloustieteen perusteet (31A00110) ja tilastotieteen perusteet (30A02000) tulee olla suoritettuna ennen kurssin alkua.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodilla. Osakokeisiin ei ilmoittauduta erikseen. Tenttiin ilmoittaudutaan WebOodilla.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu 70:een opiskelijaan. Kurssille voivat osallistua ainoastaan taloustieteen erikoistumisalueen opiskelijat, joilla kurssin esitietovaatimuksissa mainitut opinnot on suoritettu, sekä Kauppakorkeakoulun taloustieteen sivuaineopiskelijat. Kurssia suositellaan niille kanditason sivuaineopiskelijoille, jotka aikovat siirtyä maisterivaiheessa taloustieteen maisteriohjelmaan.

Capstone –kurssin korvaaminen

Opiskelija voi perustellusta syystä (esim. vaihto-opiskelu tai vakava sairaus - työssäkäynti ei tällainen perusteltu syy) korvata kandidaatin tutkinnon erikoistumisalueensa tai maisteriohjelmansa capstone –kurssin tai tämän kurssin sijaan sisällyttää tutkintoonsa toisen Aalto-yliopiston korkeakoulun (ei Kauppakorkeakoulun) kurssin, kun hän on jättänyt normaalista hyväksilukukäytännöstä poiketen jo ennen korvaavan kurssin suorittamista perustellun korvaamishakemuksen Intossa kuvaillun hyväksilukuprosessinmukaisesti. Tässä yhteydessä pyydetään ao. tutkinnon osan vastuuopettajan tai ohjelmajohtajan lausunto siitä toteutuvatko capstone –kurssin tavoitteet opiskelijan korvaamaksi ehdottamassa kurssissa.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot