Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla annetaan perustiedot yritysjuridiikan merkityksestä yritykselle sekä juridisen osaamisen hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Kurssi antaa valmiudet liiketaloudellisten toimenpiteiden saattamiseen juridisesti pitävään muotoon.

Laajuus: 6

Aikataulu: 07.01.2019 - 22.02.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja Luukkonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kari Hoppu

Kurssin yhteystiedot (voimassa 31.12.2018-21.12.2112):

S-posti: kari.hoppu@aalto.fi

Huone: G316

Vastaanottoaika: Sovittaessa


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään oikeusnormeihin osana yrityksen toimintaympäristöä, selvitetään lainsäädännön merkitystä yrityksen toiminnan järjestämisessä sekä tutustutaan keskeisimpään liike-elämää sääntelevään normistoon.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 24 h.

  2. Tentti (100%).

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5. Suoritustapana on tentti. Luennoilta tulee kysymyksiä tenttiin.

  HUOM!Tentin läpäiseminen edellyttää riittävän syvällistä kurssikirjan osaamista. Pelkkien luentomuistiinpanojen lukeminen ei riitä tentin läpäisemiseen!


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennot 24 h

  - Tentti (100%) 3 h

  - Itseopiskelu 133 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi muodostuu luennoista sekä luennoilla läpi käydyistä oikeustapauksista.


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Hoppu, Esko - Hoppu, Kari. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 2016. Jos kirjasta ilmestyy uusi painos ennen kurssin alkua, korvaa se edellä mainitun teoksen. Kurssin alussa ilmoitetaan tarkemmin tenttiin tulevat kirjan luvut.

  Saatavuus

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennoilla käsiteltäviä aihealueita ovat:

  Sopimusten merkitys yritystoiminnassa

  Sopimuksen tekeminen

  Yhtiömuodot

  Avioliitto-oikeus

  Jäämistöoikeus

  Kilpailuoikeus

  Insolvenssioikeus

  Työoikeus

  Verotus

   


Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation