Credits: 6

Schedule: 25.02.2019 - 12.04.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Professor of Practice Sakari Wuolijoki

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019:IV (kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: ei luennoida

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla opitaan perusteet kaikesta pankkitoiminnan juridiikasta, sekä vakavaraisuussääntelystä että asiakkaansuojasääntelystä. Kurssi antaa pankkitoiminnan oikeudellisista asioista perustietämyksen, jota tarvitaan työskenneltäessä pankissa asiantuntija- tai johtotehtävissä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käydään läpi luottolaitossääntelyä (esim. pankkien vakavaraisuusvaatimuksia) sekä palvelutyyppikohtaisesti eri pankkipalvelujen juridiikkaa. Kurssilla käsiteltäviä pankkipalveluita ovat mm. luotonanto, tilipalvelut, maksuliikenne ja eri sijoituspalvelut (esim. omaisuudenhoito, arvopaperinvälitystoimeksiannot).  Asiat käsitellään sekä pankin että yritys- tai yksityisasiakkaan näkökulmista.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 24 tuntia. Luentojen hyväksyttävällä suorittamisella voi korvata luennoilla ilmoitettavan osan tenttikirjallisuudesta. Luennot voi suorittaa luentokuulustelulla tai erikseen sovittavalla oikeustapausanalyysillä, jonka opiskelija pitää luennoilla luentojen seuraamisen lisäksi. Luentokuulustelu on viimeisellä luentokerralla.

2. Tentti (100%).

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 24 h

- Itsenäinen opiskelu 133 h

- Tentti 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Wuolijoki, Sakari – Hemmo, Mika: Pankkioikeus. Talentum 2013. Ei kuitenkaan s. 277 – 563 (takaus ja panttaus).

Hoppu, Kari: Sijoituspalvelusopimukset. 2009.

Saatavuus

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32E21010

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.

Description

Registration and further information