Laajuus: 6

Aikataulu: 25.02.2019 - 12.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Professor of Practice Sakari Wuolijoki

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019:IV (kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: ei luennoida

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla opitaan perusteet kaikesta pankkitoiminnan juridiikasta, sekä vakavaraisuussääntelystä että asiakkaansuojasääntelystä. Kurssi antaa pankkitoiminnan oikeudellisista asioista perustietämyksen, jota tarvitaan työskenneltäessä pankissa asiantuntija- tai johtotehtävissä.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käydään läpi luottolaitossääntelyä (esim. pankkien vakavaraisuusvaatimuksia) sekä palvelutyyppikohtaisesti eri pankkipalvelujen juridiikkaa. Kurssilla käsiteltäviä pankkipalveluita ovat mm. luotonanto, tilipalvelut, maksuliikenne ja eri sijoituspalvelut (esim. omaisuudenhoito, arvopaperinvälitystoimeksiannot).  Asiat käsitellään sekä pankin että yritys- tai yksityisasiakkaan näkökulmista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 24 tuntia. Luentojen hyväksyttävällä suorittamisella voi korvata luennoilla ilmoitettavan osan tenttikirjallisuudesta. Luennot voi suorittaa luentokuulustelulla tai erikseen sovittavalla oikeustapausanalyysillä, jonka opiskelija pitää luennoilla luentojen seuraamisen lisäksi. Luentokuulustelu on viimeisellä luentokerralla.

2. Tentti (100%).

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 24 h

- Itsenäinen opiskelu 133 h

- Tentti 3 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Wuolijoki, Sakari – Hemmo, Mika: Pankkioikeus. Talentum 2013. Ei kuitenkaan s. 277 – 563 (takaus ja panttaus).

Hoppu, Kari: Sijoituspalvelusopimukset. 2009.

Saatavuus

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32E21010

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot