Omfattning: 6

Tidtabel: 25.02.2019 - 12.04.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Professor of Practice Sakari Wuolijoki

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019:IV (kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: ei luennoida

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla opitaan perusteet kaikesta pankkitoiminnan juridiikasta, sekä vakavaraisuussääntelystä että asiakkaansuojasääntelystä. Kurssi antaa pankkitoiminnan oikeudellisista asioista perustietämyksen, jota tarvitaan työskenneltäessä pankissa asiantuntija- tai johtotehtävissä.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käydään läpi luottolaitossääntelyä (esim. pankkien vakavaraisuusvaatimuksia) sekä palvelutyyppikohtaisesti eri pankkipalvelujen juridiikkaa. Kurssilla käsiteltäviä pankkipalveluita ovat mm. luotonanto, tilipalvelut, maksuliikenne ja eri sijoituspalvelut (esim. omaisuudenhoito, arvopaperinvälitystoimeksiannot).  Asiat käsitellään sekä pankin että yritys- tai yksityisasiakkaan näkökulmista.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 24 tuntia. Luentojen hyväksyttävällä suorittamisella voi korvata luennoilla ilmoitettavan osan tenttikirjallisuudesta. Luennot voi suorittaa luentokuulustelulla tai erikseen sovittavalla oikeustapausanalyysillä, jonka opiskelija pitää luennoilla luentojen seuraamisen lisäksi. Luentokuulustelu on viimeisellä luentokerralla.

2. Tentti (100%).

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 24 h

- Itsenäinen opiskelu 133 h

- Tentti 3 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Wuolijoki, Sakari – Hemmo, Mika: Pankkioikeus. Talentum 2013. Ei kuitenkaan s. 277 – 563 (takaus ja panttaus).

Hoppu, Kari: Sijoituspalvelusopimukset. 2009.

Saatavuus

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32E21010

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation