Credits: 6

Schedule: 07.01.2019 - 21.02.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Professori Matti Rudanko

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: III (Kevät 2019), Töölön kampus

2019-2020: III (Kevät 2020), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi antaa yleiskuvan liiketoiminnan juridisesta toimintaympäristöstä markkinoilla. Kurssilla opitaan markkinoilletuloon liittyviä seikkoja, mm. juridisten organisaatiovaihtoehtojen rakennetta ja ominaisuuksia. Kurssilla saadaa myös valmiuksia markkinastrategioiden valintaan ja oikeudellisten välineiden käytöön liiketoiminnallisen lisäarvon luomiseksi.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla keskitytään luentojen ja case-harjoitusten kautta liiketoiminnan kannalta tärkeimmille oikeudenaloille kuten sopimuksiin, kaupan ja kilpailun sääntelyyn, rahoitusmarkkinoihin sekä sääntelyn merkitykseen markkinoiden toimintaympäristössä. Myös yritysetiikan sekä yhteiskuntavastuun roolia tarkastellaan.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot ja harjoitukset 24 h.

2. Kurssikirjallisuuteen perustuva tentti (100 %).

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot ja tapausharjoitukset 24 h

- Itseopiskelu 133 h

- Tentti 3 h

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1) Toiviainen, Heikki (2008). Introduction to Finnish Business Law. Pp. 266 - 446 (noin 180 sivua);  https://www.edilex.fi/kirjat/6994.pdf  (Edilexin sivu, jolle pääsee koulun koneilta).

2) Moens, Gabriël, Trone, John (2010). Commercial Law of the European Union. Pp. 149 - 228, 259 - 293 and 397 - 422 (noin 140 sivua).

3) Bagley, Constance E., Dauchy Craig E. (2012). The Entrepreneur's Guide to Business Law. (4th ed., Cengage Learning). Ch. 5 (Structuring the Ownership, pp. 77 - 120), Ch. 11 (Operational Liabilities and Insurance, pp. 366 - 410), Ch. 13 - 17 (Venture Capital, Intellectual Property and Cyberlaw, Going Global, Buying and Selling a Business, and Going Public, pp. 458 - 783) (noin 420 sivua).

Saatavuus

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32E28100

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Description

Registration and further information