Credits: 6

Schedule: 28.02.2019 - 09.04.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Professori Petri Kuoppamäki

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: IV (Kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: IV (Kevät 2020), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää kilpailuoikeuden, immateriaalioikeuksien ja uuden talouden rajapintaan liittyvät ajankohtaiset kysymykset, soveltamistilanteet ja haasteet ja myös ymmärtää, miten kilpailuoikeutta voidaan aktiivisesti hyödyntää näissä tilanteissa. Kyseessä on jatkokurssi opintojaksolle Kilpailuoikeus I.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käydään läpi kilpailuoikeuden ja immateriaalioikeuden rajapintaan liittyviä kysymyksiä sekä niin kutsutun uuden talouden kilpailuoikeustapauksia, jotka liittyvät korkean teknologian aloihin ja digitaaliseen murrokseen. Lisäksi perehdytään kilpailuoikeuden yksityisoikeudelliseen soveltamiseen (private enforcement).

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 21 h ja tunnilla purettava ryhmätyö.

2. Luentoihin ja kurssikirjaan perustuva kirjallinen tentti.

Kirjallinen tentti kevät 2020 korvataan esseellä. 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 21 h

- Ryhmätyö 5 h

- Itseopiskelu 131 h

- Kirjallinen tentti 3 h

 Kirjallinen tentti kevät 2020 korvataan esseellä.

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Patterson, Mark R. (2017). Antitrust Law in the New Economy: Google, Yelp, LIBOR, and the Control of Information. ISBN 9780674971424

Availability

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32E31100

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja.

Description

Registration and further information