Laajuus: 6

Aikataulu: 28.02.2019 - 09.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Professori Petri Kuoppamäki

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: IV (Kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: IV (Kevät 2020), Otaniemen kampus

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää kilpailuoikeuden, immateriaalioikeuksien ja uuden talouden rajapintaan liittyvät ajankohtaiset kysymykset, soveltamistilanteet ja haasteet ja myös ymmärtää, miten kilpailuoikeutta voidaan aktiivisesti hyödyntää näissä tilanteissa. Kyseessä on jatkokurssi opintojaksolle Kilpailuoikeus I.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käydään läpi kilpailuoikeuden ja immateriaalioikeuden rajapintaan liittyviä kysymyksiä sekä niin kutsutun uuden talouden kilpailuoikeustapauksia, jotka liittyvät korkean teknologian aloihin ja digitaaliseen murrokseen. Lisäksi perehdytään kilpailuoikeuden yksityisoikeudelliseen soveltamiseen (private enforcement).

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 21 h ja tunnilla purettava ryhmätyö.

2. Luentoihin ja kurssikirjaan perustuva kirjallinen tentti.

Kirjallinen tentti kevät 2020 korvataan esseellä. 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 21 h

- Ryhmätyö 5 h

- Itseopiskelu 131 h

- Kirjallinen tentti 3 h

 Kirjallinen tentti kevät 2020 korvataan esseellä.

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Patterson, Mark R. (2017). Antitrust Law in the New Economy: Google, Yelp, LIBOR, and the Control of Information. ISBN 9780674971424

Availability

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32E31100

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot