Laajuus: 3

Aikataulu: 29.03.2019 - 31.05.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Jukka Lehtinen

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V

Kurssia ei opeteta lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Laajennetaan peruskurssin antamia tietoja ja taitoja. Opetellaan vaativimpien kaavionvalotustekniikoiden kuten kapillaarifilmin valmistamista ja pyritään niveltämään serigrafiaa omaan pääaineeseen.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Syvennetään ymmärrystä taidegrafiikan merkityksestä osana laajempaa taidehistoriallista kehitystä ja tarkastellaan sen asemaa nykytaiteen kentällä. Tutustutaan eri painomenetelmien määrittelyyn, käsitteisiin ja mahdollisuuksiin taiteellisessa ilmaisussa. Pyritään niveltämään serigrafia omaan pääaineeseen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustehtävät, luennot, henkilökohtainen ohjaus ja/tai itsenäinen työskentely.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi toteutetaan kontaktiopetuksena.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Suositellaan oppikirjamateriaaliin lukemista ennen kurssia: Monipuolinen serigrafia, Työvaiheet, välineet, materiaalit, Jukka Lehtinen, Reijo Mörö, Olli Reijonen, TaiK/Ilmari Design Publications, 2002, ISBN 951-558-103-6. Water-based Screenprinting, Steve Hoskins, ISBN 0713650559. Digital Printmaking, George Whale, Naren Barfield, 2001, ISBN 0-7136-5035-4.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

01283 Serigrafian jatkokurssi

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS-A0503

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakolliset edeltävät opinnot: Serigrafian peruskurssi (3 op). Oppimateriaalin lukeminen ennen kurssia on suositeltavaa.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Weboodi

Ilmoittautujan tulee vahvistaa osaanottonsa tulemalla paikalle kurssin alkamispäivänä klo 9,00. Ilman vahvistusta menee paikka listan varasijoilla olevalle. Hyväksytty opintosuoritus edellyttää 80 %:n läsnäoloa ja annettujen tehtävien suorittamista. 

Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.
Kaksi paikkaa varataan vaihto-opiskelijoille.
Kurssin opetuskieli on suomi / englanti.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot