Omfattning: 3

Tidtabel: 29.03.2019 - 31.05.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Jukka Lehtinen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V

Kurssia ei opeteta lukuvuonna 2019-2020.

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Laajennetaan peruskurssin antamia tietoja ja taitoja. Opetellaan vaativimpien kaavionvalotustekniikoiden kuten kapillaarifilmin valmistamista ja pyritään niveltämään serigrafiaa omaan pääaineeseen.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Syvennetään ymmärrystä taidegrafiikan merkityksestä osana laajempaa taidehistoriallista kehitystä ja tarkastellaan sen asemaa nykytaiteen kentällä. Tutustutaan eri painomenetelmien määrittelyyn, käsitteisiin ja mahdollisuuksiin taiteellisessa ilmaisussa. Pyritään niveltämään serigrafia omaan pääaineeseen.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustehtävät, luennot, henkilökohtainen ohjaus ja/tai itsenäinen työskentely.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi toteutetaan kontaktiopetuksena.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Suositellaan oppikirjamateriaaliin lukemista ennen kurssia: Monipuolinen serigrafia, Työvaiheet, välineet, materiaalit, Jukka Lehtinen, Reijo Mörö, Olli Reijonen, TaiK/Ilmari Design Publications, 2002, ISBN 951-558-103-6. Water-based Screenprinting, Steve Hoskins, ISBN 0713650559. Digital Printmaking, George Whale, Naren Barfield, 2001, ISBN 0-7136-5035-4.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

01283 Serigrafian jatkokurssi

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS-A0503

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakolliset edeltävät opinnot: Serigrafian peruskurssi (3 op). Oppimateriaalin lukeminen ennen kurssia on suositeltavaa.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Weboodi

Ilmoittautujan tulee vahvistaa osaanottonsa tulemalla paikalle kurssin alkamispäivänä klo 9,00. Ilman vahvistusta menee paikka listan varasijoilla olevalle. Hyväksytty opintosuoritus edellyttää 80 %:n läsnäoloa ja annettujen tehtävien suorittamista. 

Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.
Kaksi paikkaa varataan vaihto-opiskelijoille.
Kurssin opetuskieli on suomi / englanti.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation