Omfattning: 3

Tidtabel: 08.01.2019 - 19.03.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Anita Jensen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II ja III-IV

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi antaa valmiudet itsenäiseen työskentelyyn syväpainografiikassa ja avaa mahdollisuuksia oman taiteellisen ilmaisun laajentamiseen.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Perustietojen ja taitojen opettelu syväpainografiikan valokuvapohjaisista ja käsivaraisista syövytysmenetelmistä. Painomateriaalina kuparilevy.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Demonstraatiot, harjoitustyöt ja henkilökohtainen ohjaus

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi toteutetaan kontaktiopetuksena.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

01185 Syväpainografiikan peruskurssi

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS-A0504

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Weboodi

Ilmoittautujan tulee vahvistaa osaanottonsa tulemalla paikalle kurssin alkamispäivänä klo 9,00. Ilman vahvistusta menee paikka listan varasijoilla olevalle! Hyväksytty opintosuoritus edellyttää 80 %:n läsnäoloa ja annettujen tehtävien suorittamista.

Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.
Kaksi paikkaa varataan vaihto-opiskelijoille.
Kurssin opetuskieli on suomi / englanti.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation