Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija:

- tuntee virtaustekniikan peruskäsitteet, kuten laminaarin ja turbulentin virtauksen, painehäviön sekä Newtoniset ja ei Newtoniset fluidit
- tuntee lämmönsiirron mekanismit ja niiden yhteyden lämmönsiirtonopeuksiin osana laitteiden suunnittelussa tarvittavia taseita
- tuntee tyypillisimmät pumpputyypit
- tuntee dimensiottomien lukujen perusteet ja osaa käyttää niitä
- osaa soveltaa lämpö ja mekaanisen energian taseita teknisissä sovelluksissa, erityisesti lämmönsiirtimien sekä pumppu ja putkistojärjestelmien suunnittelussa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.01.2019 - 08.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ville Alopaeus

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ville Alopaeus

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Aine ja energiataseet ja niiden sovellukset
  - Lämmönsiirto
  - Pumput, putkistot, kompressorit, sekoitus ja lämmönsiirtimet

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset ja kaksi pienryhmissä tehtävää kotilaskua sekä tentti. Tentti sisältää teoria ja laskuosuuden.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 24 h
  Harjoitukset 48 h
  Kotilaskut 20 h
  Muu oma opiskelu + tentti 43 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CHEM A1110 Virtaukset ja reaktorit

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja