Laajuus: 5

Aikataulu: 09.01.2019 - 12.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ari Jokilaakso

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

  • Prof. Ari Jokilaakso
  • Huone F408
  • ari.jokilaakso(at)aalto.fi

Kurssiassistentti
  • TkT  Marko Kekkonen
  • Yliopistonlehtori
  • Huone F302
  • marko.kekkonen(at)aalto.fi

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV, Järjestetään viimeisen kerran keväällä 2019

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija

- tuntee materiaalien valmistuksen yksikköprosessit

- tuntee reunaehdot taloudellisesti järkevien teollisten prosessien ja haluttujen tuoteominaisuuksien saavuttamiseksi

- tuntee keskeisimmät materiaalien tuotantoprosesseihin vaikuttavat ilmiöt ja niiden nopeuksiin vaikuttavat luonnonlait

- osaa verrata vaihtoehtoisia prosessiteknisiä tuotantotekniikoita

- tuntee mallinnustekniikoita tyypillisten materiaalitekniikan valmistus/tuotantoprosessien simuloimiseen

- tuntee faasitasapainojen (kemian) vaikutuksen prosesseihin ja tuoteominaisuuksiin.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kiinteän olomuodon materiaalien käsittely, prosessitekniikka ja laitteet. Prosessiolosuhteiden ja tuoteominaisuuksien yhteys. Metallurgiset valmistusprosessit. Polymeerien työstö ja polymerointitekniikan perusteita sekä valmistuksen arvioketju. Kierrätysraaka-aineet eri valmistusprosesseissa. Teollisuustalous ja kannattavuus.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakolliset harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Pakolliset harjoitustyöt 30%  ja Tentti 70% kokonaisarvosanasta

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 24

Laskuharjoitukset ja laboratoriotyöt 18 h

Oma työ 66 h

Tenttiin lukeminen 24 h

Tentti 3 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettava materiaali; Teräskirja, 2014 (Metallinjalostajat ry)

 Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM‐C2460 Metallurgian prosessit

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2110

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kurssilla CHEM-A1000 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Hylätty, 1-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

kts. Kurssin etusivu.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot