Laajuus: 5

Aikataulu: 10.01.2019 - 26.04.2019

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III - V (kevät)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tämän kurssin jälkeen osaat suunnitella ja toteuttaa lukuisista luokista koostuvan itsenäisen olio-ohjelman. Ymmärrät ja osaat hyödyntää olio-ohjelmoinnin kehittyneempiä ominaisuuksia kuten perintää monipuolisesti. Ymmärrät suunnittelussa ja toteutuksessa tekemiesi valintojen vaikutuksen sekä ohjelman toimintaan että ohjelmointiprosessiin, erityisesti ohjelman jatkokehitykseen. Osaat perustella ja dokumentoida ohjelmointiprosessissa tekemäsi keskeiset valintasi. Osaat hyödyntää yksikkötestausta ohjelmoinnissa ja käyttää integroitua kehitysympäristöä. Tunnet rinnakkaisohjelmoinnin perusideat ja osaat soveltaa näitä yksinkertaisissa tapauksissa.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Oliopohjaisen ohjelmistosuunnittelun perusteet, tekniikat ja menetelmät; ohjelmoinnin työkalut. Edistyneempiä ohjelmoinnin abstraktioita. Projekti sisältää ohjelmointityön lisäksi työn suunnittelun ja dokumentoinnin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kotitehtävät ja harjoitustyö

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 12 t, harjoitustehtävät ja itseopiskeltava materiaali 42 t, projekti 80 t

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin kotisivulla.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit CSE-A1121, T-106.1243 ja T-106.1215.

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

CS(E)-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ensisijaisesti TIK-sivuaineopiskelijoille tarkoitettu kurssi, jolla ohjelmointikokemus saadaan sivuaineopetuksessa vaaditulle tasolle.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot