Credits: 5

Schedule: 07.01.2019 - 29.05.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Markku Sopanen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on ymmärtää aineen mikrorakenteen vaikutus kiinteän aineen mekaanisiin, termisiin ja sähkönjohtavuusominaisuuksiin. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää termodynamiikan ja statistisen fysiikan peruskäsitteet. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija modernin elektroniikan taustalla olevien puolijohdekomponenttien toimintaan.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Termodynamiikan ja statistisen fysiikan perusteet, aineen mikrorakenne, kiteisen aineen rakenne, mekaaniset ja termiset ominaisuudet, sähkönjohtavuus, metallit, eristeet, puolijohteet, puolijohdekomponenttien fysiikkaa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Välikokeet, laskuharjoitukset, posteri tai tentti

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus: 57h 

Itsenäinen opiskelu: 73h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Philip Hoffmann: Solid State Physics: An Introduction

Chenming Calvin Hu: Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

S-129.1032 Molekyylien ja kiinteän aineen fysiikka

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-A3110 Mekaniikka, ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi, ELEC-C3220 Kvantti-ilmiöt

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Description

Registration and further information