Laajuus: 5

Aikataulu: 07.01.2019 - 29.05.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Markku Sopanen

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on ymmärtää aineen mikrorakenteen vaikutus kiinteän aineen mekaanisiin, termisiin ja sähkönjohtavuusominaisuuksiin. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää termodynamiikan ja statistisen fysiikan peruskäsitteet. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija modernin elektroniikan taustalla olevien puolijohdekomponenttien toimintaan.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Termodynamiikan ja statistisen fysiikan perusteet, aineen mikrorakenne, kiteisen aineen rakenne, mekaaniset ja termiset ominaisuudet, sähkönjohtavuus, metallit, eristeet, puolijohteet, puolijohdekomponenttien fysiikkaa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Välikokeet, laskuharjoitukset, posteri tai tentti

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus: 57h 

Itsenäinen opiskelu: 73h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Philip Hoffmann: Solid State Physics: An Introduction

Chenming Calvin Hu: Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

S-129.1032 Molekyylien ja kiinteän aineen fysiikka

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-A3110 Mekaniikka, ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi, ELEC-C3220 Kvantti-ilmiöt

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot