Omfattning: 5

Tidtabel: 07.01.2019 - 29.05.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Markku Sopanen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on ymmärtää aineen mikrorakenteen vaikutus kiinteän aineen mekaanisiin, termisiin ja sähkönjohtavuusominaisuuksiin. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää termodynamiikan ja statistisen fysiikan peruskäsitteet. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija modernin elektroniikan taustalla olevien puolijohdekomponenttien toimintaan.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Termodynamiikan ja statistisen fysiikan perusteet, aineen mikrorakenne, kiteisen aineen rakenne, mekaaniset ja termiset ominaisuudet, sähkönjohtavuus, metallit, eristeet, puolijohteet, puolijohdekomponenttien fysiikkaa.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Välikokeet, laskuharjoitukset, posteri tai tentti

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus: 57h 

Itsenäinen opiskelu: 73h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Philip Hoffmann: Solid State Physics: An Introduction

Chenming Calvin Hu: Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

S-129.1032 Molekyylien ja kiinteän aineen fysiikka

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-A3110 Mekaniikka, ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi, ELEC-C3220 Kvantti-ilmiöt

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation