Omfattning: 5

Tidtabel: 08.01.2019 - 09.04.2019

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

vastuuopettaja Anu Lehtovuori

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV 2018 - 2019 (kevät)
III-IV 2019 - 2020 (kevät)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa analysoida piirien muutosilmiöitä Laplace-muunnoksen avulla ja tuntee systeemifunktioihin liittyviä käsitteitä. Opiskelija kykenee analysoimaan siirtojohtopiirien toimintaa niin aika- kuin taajuusalueessakin ja myös Smithin kartan avulla.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Muutosilmiöanalyysi ja Laplace-muunnos. Harmoninen analyysi. Syöttöpiste- ja siirtofunktiot, stabiilisuus. Taajuusvaste ja Boden diagrammi. Kaksiporttien z-, y- ja ketjuparametrit. Siirtojohdot aika-ja taajuusalueessa. Smithin kartta. Esimerkkejä piirien epälineaarisuudesta ja epäideaalisuuksista.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustehtävät, laboratoriomittaus ja kokeet

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

Kurssin arvosteluun vaikuttavat

  • kotitehtävistä saatavat pisteet (max 11 p, 1 tehtävä myös kertausviikolla)
  • laboratoriotyöstä saatavat pisteet (max 3 p)
      • labramittaus on maaliskuun alussa ja siitä tulee lisäinfoa myöhemmin
  • helmikuun välikokeen pisteet (max 3*6 p =18 p)
  • huhtikuun välikokeen pisteet (max 3*6 p = 18 p)

Yhteensä näistä voi siis saada 50 pistettä. Mikään osioista ei ole pakollinen.

Kurssin
voi suorittaa myös tentillä, jossa on 6 tehtävää (= 36 p). Yksittäistä
välikoetta ei siis voi uusia. Kerätyt suorituspisteet (kotiteht. yms.)
ovat voimassa vuoden 2019.


Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

24 h + 24 h (2 h + 2 h). Itsenäinen työskentely 48 h (4 h).

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

M. Valtonen ja A. Lehtovuori: Piirianalyysi, osa 2: Muutosilmiöt, systeemifunktiot ja siirtojohdot, 2017. ISBN: 978-952-93-8240-8

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

S-55.1220, S-55.142

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C4120

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-C4110 tai S-55.1210

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation