Omfattning: 5

Tidtabel: 09.01.2019 - 14.02.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III (spring)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Understanding of the physics, operational principles, technological solutions, and applications of optoelectronic devices.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Physics, technology, and applications of optoelectronic devices based on compound semiconductors: lasers, light emitting diodes, photodetectors, solar cells, and modulators.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Weekly exercises and exam.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Contact teaching 39 h

Independent study: 96 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

P. Bhattacharya: Semiconductor Optoelectronic Devices, 2nd edition, Prentice-Hall, 1997.

Lecture slides and other given materials.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

S-104.3310 Optoelectronics

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-3140 Semiconductor Physics or similar knowledge

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

language class 3: English

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation