Omfattning: 5

Tidtabel: 08.01.2019 - 15.02.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III 2018 - 2019 (spring)
III 2019 - 2020 (spring)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

To understand the basic building blocks of analog integrated circuits. To understand the large and small signal transistor models, learn to design analog integrated circuits and to analyse them. Learn to design an operational amplifier with CMOS technology using the CAD design tools.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

The course includes single stage amplifiers, differential amplifier, operational amplifiers, comparators, analog multiplier, current biasing circuits and voltage reference circuits. Also noise, linearity and power supply rejection of the operational amplifiers are discussed. A CMOS operational amplifier is designed during the course.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lecture examination 20%, Exercises 40% and Project work 40%.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures 21h (3h, 7 times)

Exercises 14h (2h, 7 times)

Project work 28h (2h, 14 times)

Independent work 72h:  preparation for lectures and revision, independent calculation & project work.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Johns-Martin: Analog Integrated Circuit Design, John Wiley&Sons Inc., 1997

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

S-87.3137 Integrated circuit Design and S-87.3141 Analog Integrated Circuits

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E3510

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Electronics I and basic circuit analysis courses or equivalent.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

language class 3: English

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation