Omfattning: 5

Tidtabel: 01.11.2018 - 11.12.2018

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

II (Autumn)

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENE-C3002

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

The grading system is 0-5, where 0 is fail and 1-5 are pass grades.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation