Omfattning: 5

Tidtabel: 15.04.2019 - 27.05.2019

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

Juha Antikainen

juha.antikainen@aalto.fi

Visit: Rakentajanaukio 4 A, Espoo

1st floor, room 151Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

V

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

The knowhow needed for a rock facility planner in general or for structural planning. Students are able to:

- describe the planning tasks in a rock engineering project

- select appropriate rock investigation and rock mechanical modelling methods

- select rock excavation and rock reinforcement methods

- explain the legal, safety and environmental requirements in rock construction work in small planning group

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

General planning and special requirements for the typical rock facilities. Special solutions for excavation and reinforcement in rock construction. General elements for underground rock reinforcement design, types of rock reinforcement that may be utilized in the underground environment. Monitoring of rock structures.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures, exercises.

Grading: Exam and exercises

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures, exercises, site visit, teamwork and home assigments, exam

 

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lecture slides, professional handbooks, regulations and standards

Recommended literature (examples):

Finnish Tunnelling Association 1997: The Fourth Wave of Rock Construction

Finnish Tunnelling Association 2011: Rock - sound of countless opportunities

Kuesel, King, Bickel 1996: Tunnel Engineering Handbook

Carmody & Sterling 1993: Underground Space Design

Palmström & Stille 2015: Rock Engineering

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Rak-32.3010 Kalliorakennustekniikka

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

GEO-E2030 Rock Mechanics, GEO-E1040 Rock Excavation

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Registration through WebOodi. Please see WebOodi for the registration dates.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation