Laajuus: 5

Aikataulu: 16.04.2019 - 27.05.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Martin Vermeer

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

V (spring term)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

To compute the gravitational field of a simple object. To do simple computations on gravity anomalies and the terrain correction. To convert between geopotential numbers, orthometric and normal heights. To do simple computations relating to isostatic compensation. To statistically predict gravity anomalies using collocation. To understand the expression of the Earth’s gravity field in spherical harmonic coefficients and the spectral behaviour of gravity anomalies and geoid heights. To understand the basics of gravimetric geoid determination.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

The Earth's gravity field and its representations; the geopotential and spherical harmonic expansions; different observation types and their processing; gravity anomalies; the figure of the Earth (geoid) and its determination; height measurement and height systems; terrain models and terrain effects; gravity and the internal structure of the Earth; sea level, the geoid and sea surface topography; the use of satellites in determining the gravity field.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Computing exercises and exam

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures (24 h), assignments (60 h), self-study (31 h), preparation for examination + examination (20 h)

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://users.aalto.fi/~mvermeer/fys-en.pdf

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Maa-6.3272 Avaruusgeodesia (4 op) TAI Maa-6.3273 Physical Geodesy

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=GIS-E5030

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

GIS-E1010 Geodesy and Positioning

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot