Laajuus: 3

Aikataulu: 25.02.2019 - 03.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Isabella Fröjdman, Hanna Husu, Heidi Laurikainen, Johanna Mäkelä, Sofia Sevón, Saija Tamminen-Parre, Taija Votkin

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I, II (syksy 2018, 2019), III, IV, V (kevät 2019, 2020)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi selviydyt työelämään ja omaan erikoisalaasi liittyvistä ruotsinkielisistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämään liittyvissä eri asiayhteyksissä tilanteeseen sopivalla tavalla. Osaat ilmaista ja perustella näkökantojasi ruotsiksi. Ymmärrät ruotsinkielisiä, omaan alaasi liittyviä tekstejä.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

  • työelämän viestintätilanteisiin liittyviä suullisia ja kirjallisia tehtäviä, mm. småprat
  • ruotsinkielisen kulttuurin vaikutus työelämän viestintätilanteisiin
  • oman alan sanasto
  • itsenäinen työskentely, mm. keskeisten rakenteiden kertaaminen tarpeen mukaan
  • tehtävien työstäminen palautteen pohjalta

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

  • Kirjalliset tehtävät
  • Keskusteluharjoitukset ja suulliset esitykset
  • Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen
  • Arviointi perustuu niin aktiivisuuteen kuin suulliseen ja kirjalliseen taitoon

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 4 - 36 t, itsenäinen työskentely 45 - 77 t. Kontaktiopetuksen määrä vaihtelee toteutustavan mukaan. Tarjoamme esimerkiksi integroituja ja intensiivisiä kursseja sekä verkkokursseja. 

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan ohjeiden mukaan

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-5410

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B1 – B2

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Pistemäärä ruotsin lähtötasotestistä vähintään 25.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi valmentaa toisen kotimaisen kielen kirjalliseen (LC-5001) ja suulliseen (LC-5002) kokeeseen. Kokeet järjestetään niille, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti.

Kurssi voi sisältää videoitavia harjoituksia. Kurssilla voidaan käyttää vertaisarviointia. Vahvista osallistumisesi olemalla läsnä ensimmäisellä opetuskerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot