Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Kurssin suoritettuaan osaat viestiä asiantuntevasti valitsemastasi oman alasi aiheesta.
 • Osaat omaksua ruotsinkielisiä aihekohtaisia oman ammattialasi tekstejä ja käyttää aiheeseen kuuluvaa, keskeistä erityissanastoa.
 • Osaat viestiä aiheesta tilanteen vaatimalla tavalla kirjallisesti ja suullisesti eri viestintävälineissä, myös puhetta, kuvaa ja tekstiä yhdistäen.
 • Osaat tuottaa oman alasi työelämätilanteisiin tai opiskeluun liittyviä keskeisiä tekstilajeja.
 • Osaat tunnistaa ja soveltaa asiayhteyteen sopivaa ja toimivaa kieltä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 25.02.2019 - 08.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Husu

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heidi Laurikainen, Sofia Sevon

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso: B2

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • Kurssilla perehdytään itsenäisesti ajankohtaiseen talouden, tekniikan, taiteen, muotoilun tai arkkitehtuurin aiheeseen sekä siihen liittyvään sanastoon.
  • Aiheesta viestitään sekä suullisesti että kirjallisesti eri tekstilajien ja viestintävälineiden erikoispiirteet huomioiden.
  • Työelämään tai opiskeluun liittyvät tekstit ja suulliset, myös videoesitykset, työstetään palautteen perusteella.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Kurssin aloitus. Aihe sekä kurssitehtävät että aikataulu sovitaan yhdessä opettajan kanssa.

  2. Aihealueeseen syventyminen itsenäisesti.

  3. Kirjalliset tehtävät ruotsiksi: 1 raportti (n. 2-3 s.) ja 2-3 työelämään tai akateemiseen maailmaan liittyvää tekstiä (60 % arvosanasta).

  4. Tehtävien työstäminen palautteen perusteella.

  5. Suulliset harjoitukset sekä suullinen esitelmä että keskustelu ruotsiksi (40 % arvosanasta).

  Kaikki yllä olevat osiot 1-5 ovat pakollisia. Kaikkien kirjallisten ja suullisten tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettuja.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus 6 h ja itsenäistä työskentelyä 75 h seuraavasti: itsenäinen syventyminen alakohtaiseen materiaaliin, kirjoitustehtävät, suulliset harjoitukset ja näiden työstäminen, vertaisarviointi, suullinen esitelmä ja keskustelu. 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali sovitaan yhdessä opettajan kanssa.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Voit osallistua kurssille jos sinulla on jo hyvät taidot ruotsissa tai olet osallistunut jollekin aikaisemmalla ruotsin kurssille.

   

LISÄTIETOJA

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot