Credits: 3

Schedule: 09.01.2019 - 03.04.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pauli Kudel

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III – IV, ei opetusta lukuvuonna 2019 - 2020.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi

- tunnet Saksan lähihistorian päälinjat

- olet perehtynyt kunkin ajankohdan tekniseen, kauppatieteelliseen tai taiteen alaan

- osaat keskustella ja kirjoittaa näistä teemoista

- ymmärrät nykyoloja paremmin

- kontaktiopetuksessa tavoitteena on tekniikan, talouden ja taiteen kohtaaminen pari- ja ryhmätyöskentelyn kautta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ennen kontaktituntia opiskelija tutustuu itsenäisesti (yksin ja/tai ryhmässä) kyseisen tunnin teemoihin. Kontaktiopetuksessa aiheita syvennetään suullisesti pari- ja ryhmätöinä. Saksan maantuntemusta tekniikan, talouden ja taiteen näkökulmasta Weimarin tasavallassa, kansallissosialismin aikana, kahden Saksan aikakaudella, yhdistymisen aikaan ja sen jälkeen. Kunkin aikakauden vertailu toiseen ja niiden suhde nykyhetkeen. Kurssin sisältö vaihtuu lukukausittain.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Monimuotoista kontaktiopetusta 24 (tai 28) h + itsenäinen tai parityöskentely 57 h

2. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja itseopiskelu

3. Suullinen tentti + esitelmä (35 %), kirjalliset tehtävät (35 %), aktiivisuus (30 %)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- 3 op: kontaktiopetus 24 h, opiskelijan muu työmäärä 57 h

- 6 op: edellisen lisäksi kontaktiopetus 4 h, itseopiskelu 77 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaali ”MyCourses”- oppimisympäristössä

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin LC-6625 Deutsche Landeskunde (o,w)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-6035

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B2 - C1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-6032, Kie-98.6053 Deutsch Niveau 5, Deutsch 5 – Työelämän viestintää tai vastaavat tiedot. Saksankielinen yritysviestintä 2, Liike-elämän saksaa 2a tai vastaavat tiedot.

 

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistujamäärä 25/ryhmä Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information