Laajuus: 3

Aikataulu: 09.01.2019 - 03.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Pauli Kudel

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III – IV, ei opetusta lukuvuonna 2019 - 2020.

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi

- tunnet Saksan lähihistorian päälinjat

- olet perehtynyt kunkin ajankohdan tekniseen, kauppatieteelliseen tai taiteen alaan

- osaat keskustella ja kirjoittaa näistä teemoista

- ymmärrät nykyoloja paremmin

- kontaktiopetuksessa tavoitteena on tekniikan, talouden ja taiteen kohtaaminen pari- ja ryhmätyöskentelyn kautta.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ennen kontaktituntia opiskelija tutustuu itsenäisesti (yksin ja/tai ryhmässä) kyseisen tunnin teemoihin. Kontaktiopetuksessa aiheita syvennetään suullisesti pari- ja ryhmätöinä. Saksan maantuntemusta tekniikan, talouden ja taiteen näkökulmasta Weimarin tasavallassa, kansallissosialismin aikana, kahden Saksan aikakaudella, yhdistymisen aikaan ja sen jälkeen. Kunkin aikakauden vertailu toiseen ja niiden suhde nykyhetkeen. Kurssin sisältö vaihtuu lukukausittain.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Monimuotoista kontaktiopetusta 24 (tai 28) h + itsenäinen tai parityöskentely 57 h

2. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja itseopiskelu

3. Suullinen tentti + esitelmä (35 %), kirjalliset tehtävät (35 %), aktiivisuus (30 %)

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- 3 op: kontaktiopetus 24 h, opiskelijan muu työmäärä 57 h

- 6 op: edellisen lisäksi kontaktiopetus 4 h, itseopiskelu 77 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaali ”MyCourses”- oppimisympäristössä

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin LC-6625 Deutsche Landeskunde (o,w)

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-6035

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B2 - C1

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-6032, Kie-98.6053 Deutsch Niveau 5, Deutsch 5 – Työelämän viestintää tai vastaavat tiedot. Saksankielinen yritysviestintä 2, Liike-elämän saksaa 2a tai vastaavat tiedot.

 

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistujamäärä 25/ryhmä Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot