Laajuus: 5

Aikataulu: 07.01.2019 - 22.05.2019

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III - V kevät (2018-2019, 2019-2020)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
1. osaa hyödyntää systeemiajattelua, systeemidynamiikkaa ja pelejä laajojen dynaamisten systeemien identifioinnissa ja ohjaamisessa, 
2. osaa rakentaa aikasarja-malleja ja toteuttaa aikasarja-analyyseja. 

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kaksi harjoitustyötä matemaattisten mallien käytännön toteutuksesta ja analyysistä; systeemiajattelun, systeemidynamiikan ja pelien hyödyntäminen laajojen dynaamisten systeemien identifioinnissa ja ohjaamisessa; aikasarja-mallien rakentaminen ja aikasarja-analyysien toteuttaminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustyöt ja työselostukset

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus 55h, läsnäolo ei ole pakollista

Itsenäinen työskentely 75h

 

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Mat-2.3132 Systeemianalyysilaboratorio I

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-C2132

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-C2128 Ennustaminen ja aikasarja-analyysi, MS-A00XX, MS-A01XX, MS-A02XX, MS-A05XX

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot