Omfattning: 5

Tidtabel: 07.01.2019 - 22.05.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III - V kevät (2018-2019, 2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
1. osaa hyödyntää systeemiajattelua, systeemidynamiikkaa ja pelejä laajojen dynaamisten systeemien identifioinnissa ja ohjaamisessa, 
2. osaa rakentaa aikasarja-malleja ja toteuttaa aikasarja-analyyseja. 

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kaksi harjoitustyötä matemaattisten mallien käytännön toteutuksesta ja analyysistä; systeemiajattelun, systeemidynamiikan ja pelien hyödyntäminen laajojen dynaamisten systeemien identifioinnissa ja ohjaamisessa; aikasarja-mallien rakentaminen ja aikasarja-analyysien toteuttaminen.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustyöt ja työselostukset

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus 55h, läsnäolo ei ole pakollista

Itsenäinen työskentely 75h

 

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Mat-2.3132 Systeemianalyysilaboratorio I

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-C2132

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-C2128 Ennustaminen ja aikasarja-analyysi, MS-A00XX, MS-A01XX, MS-A02XX, MS-A05XX

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation