Omfattning: 5

Tidtabel: 08.01.2019 - 22.02.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Petri Salo (luennot)
Jani Sainio (laboratoriotyöt)

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III kevät (2018-2019, 2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  1. suorittaa fysikaalisia mittauksia ja analysoida saamiaan tuloksia,
  2. laskea varausjakauman aiheuttaman sähkökentän ja potentiaalieron yksinkertaisissa geometrioissa,
  3. laskea sähkövirran aiheuttaman magneettikentän ja varattuun hiukkaseen tai virtajohtimeen kohdistuvan voiman magneettikentässä,
  4. määrittää induktiojännitteen sekä indusoituneen sähkökentän,
  5. määrittää virrat, jännitteet ja tehot vaihtovirtapiireissä,
  6. tunnistaa sähkömagneettisen säteilyn aaltoliikkeenä eteneviksi sähkö- ja magneettikentiksi.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Aina välttämätön aines:

Tietäminen: Sähkökentän ja magneettikentän vektoriluonne, vuointegraalin ja viivaintegraalin käsitteet; Gaussin laki; Potentiaaliero; Sähkö- ja magneettikentän energia; Kapasitanssi; Eristeet ja permittiivisyys; Magneettinen voima ja Amperen laki; Faradayn induktiolaki, Lenzin laki ja induktanssi; Värähtelypiirit, pakkovärähtelijä, vaihe-ero ja resonanssi; Maxwellin yhtälöt, sähkömagneettinen aaltoliike ja intensiteetti.

Soveltaminen: Symmetrisen varausjakauman sähkökenttä Gaussin lain avulla, potentiaaliero sähkökentän avulla; Magneettikenttä Amperen lain avulla, virtajohtimeen tai varaukseen kohdistuva voima(vektori) magneettikentässä; Johdinsilmukkaan indusoitunut jännite; Virta ja jännite kondensaattorille ja kelalle tasa- ja vaihtovirtapiirissä, resonanssitaajuus; Sähkö- ja magneettikenttien lausekkeet sähkömagneettiselle aallolle.

Tarpeellinen ja täydentävä aines:

Tietäminen: Superpositioperiaate sähkö- ja magneettikentälle; Sähkökentän ja magneettikentän energiatiheys; Sähkökenttä ja varauksen jakautuminen johteessa, tasapotentiaalipinnat; Biot-Savartin laki ja liikkuva varaus magneettikentän aiheuttajana; Indusoitunut sähkökenttä; Aikavakio ja tehokerroin; Kenttämuutosvirta; Sähkömagneettisen aaltoyhtälön johtaminen; Poyntingin vektori; Säteilypaine.

Soveltaminen: Jatkuvan varausjakauman sähkökenttä, sähkökenttä potentiaalin avulla;  Magneettikenttä käyttäen Biot-Savartin lakia; Hetkellinen virta RC-ja RL-piirissä, teho vaihtovirtapiirissä.

Närmare beskrivning av kursens innehåll (gäller denna kursomgång): 

LuentoAihepiiriLisätietoa
2. viikko TI-luentoKurssikäytänteet JohdantoKurssikäytänteet ja laboratoriotyöt. Sähkökenttä. (Giancoli § 21)
2. viikko
KE-luento
Gaussin lakiGaussin laki symmetrisissä tapauksissa. (Giancoli § 22)
3. viikko
TI-luento
Sähköinen potentiaaliSähkökentän tekemä työ, sähköinen potentiaalienergia, potentiaali ja jännite. (Giancoli § 23)
3. viikko KE-luentoTasavirtapiiritKondensaattorin kapasitanssi. Eristeet. RC-piiri. Ohm ja Kirchhoff (kertauksena). (Giancoli § 24-26)
4. viikko
TI-luento
Magnetismi IMagneettikenttä ja magneettinen voima. (Giancoli § 27)
4. viikko KE-luentoMagnetismi IILiikkuvan varauksen aikaansaama kenttä. Biot-Savart ja Ampere. (Giancoli § 28)
5. viikko
TI-luento
SM-induktioMagneettivuo. Faraday ja Lenz. Vaihtovirta. Indusoitunut sähkökenttä. (Giancoli § 29)
5. viikko KE-luentoInduktanssiKäämin induktanssi. Magneettikentän energia. RL-piiri. (Giancoli § 30.1-6)
6. viikko
TI-luento
VaihtovirtapiiritVastus, kondensaattori ja käämi vaihtovirtapiirissä. LRC-sarjapiiri. (Giancoli § 30.7-9)
6. viikko KE-luentoSM-aaltoMaxwellin yhtälöt. Tasoaalto. SM-aallon energia, intensiteetti ja säteilypaine. (Giancoli § 31)
7. viikko
TI-luento
KertausTentin käytännön asioita. Kerrataan kurssin aihepiirit.
7. viikko KE-luentoVARALLAJos joku luennoista joudutaan peruuttamaan, niin tämä luento korvaa peruuntuneen tunnin.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt, tentti.

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

Kurssin suorittaminen koostuu neljästä osiosta:

  • Luentojen esitehtävät (LE, max 20 p).
  • Laskuharjoitukset (LH, max 30 p).
  • Laboratoriotyöt (LB, max 20 p).
  • Tentti (T, max 30 p).

Lopulliset pisteet saadaan laskemalla kaikki pisteet yhteen paitsi laskuharjoituspisteet, joista voi saada korkeintaan saman verran kuin mitä on tenttipisteitä. Suurin mahdollinen pistemäärä on 100 p. Matemaattisesti siis lopulliset pisteet ovat

P = LE + LB + T + min(LH, T)

Alustavat arvosanarajat (pisterajat voivat joustaa vain alaspäin):
1 45 - 54,9 p
2
55 - 64,9 p
3
65 - 74,9 p
4
75 - 84,9 p
5
85 - 100 p

LE- ja LH-pisteet ovat voimassa vuoden 2019 loppuun, mutta LB-pisteet ovat voimassa vuoden 2020 helmikuun loppuun. Kurssin arvostelu tulee arviointikirjaan.


Tentti

Tentissä saa olla mukana muistiinpanovälineiden (=kynä ja kumi) lisäksi ylioppilaskirjoituksissa hyväksytty laskin. Taulukkokirjat ovat kiellettyjä; kaavakokoelma ja luonnonvakiot annetaan tenttipaperissa.

Tenttialue kirjasta
Luvut (Chapters) 21-31 (ei kappaleita 21.12, 25.1, 25.6, 25.9-25.10, 26.6-26.7, 28.7-28.10, 29.5-29.6, 30.10-30.11).

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetusta 50 h, itsenäistä työskentelyä 80 h.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 4th Edition, Pearson Prentice Hall.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa kurssin Tfy-3.1193 Fysiikka IIA tai Tfy-3.1253 Fysiikka IIA.
Kurssin voi korvata kahdella vanhalla fysiikan peruskurssilla, joista toinen on Tfy-3.1193 Fysiikka IIA tai Tfy-3.1253 Fysiikka IIA ja toinen mikä tahansa muu vanha fysiikan peruskurssi (Tfy-3.1xxx Fysiikka IA, Fysiikka IB, Fysiikka IIB tai Laboratoriotyöt).

 

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=PHYS-A1130

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lukion pitkä matematiikka, lukion oppimäärän kurssi FY3, FY4, FY5, FY6 ja FY7 (LOPS 2003) tai FY3, FY4, FY5 ja FY6 (LOPS 2015) soveltuvin osin sekä Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 tai vastaavat tiedot.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Vastaavat kurssit PHYS-A3131/2 Sähkömagnetismi (ENG1/2) ja PHYS-A5130 Elektromagnetism.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation