Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa laatia tieteellisen kirjallisuustutkielman.

Laajuus: 10

Aikataulu: 15.01.2019 - 03.05.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Stina Giesecke

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Miia Jaatinen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 07.01.2019-21.12.2112):

Vastuuopettaja Miia Jaatinen

Kurssiassistentti Jingwei Liu

sähköposti etunimi.sukunimi@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla opetellaan tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä tieteellisen kirjoittamisen ja viestinnän taitoja. Kurssin aikana opiskelija suorittaa lakisääteisen, tutkintoon oikeuttavan kypsyysnäytteen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, työpajat, harjoitustehtävät, henkilökohtainen ohjaus, seminaari ja kandidaatintyö. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, seminaari, työpajat, ohjaus, muu lähiopetus noin 60 h, itsenäinen työskentely noin 210 h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  INF.kand

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pääaineen opinnoista suoritettu vähintään puolet.