Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Perehdyttää ja kehittää opiskelijan perusvalmiuksia maalaamisen opettamisessa ja itsenäisessä työskentelyssä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.01.2019 - 27.03.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja Rastas, Tuomo Saali

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuomo Saali

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Tutustutaan tussi-, pastelli-, akvarelli-, akryyli-, tempera ja öljyväritekniikoihin teoriassa ja käytännössä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Värin valmistusdemonstraatiot, lähiopetus, itsenäinen työskentely, 1-2 yhteistä arviointitilaisuutta sekä loppunäyttely.

Työmäärä toteutustavoittain
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Kontaktiopetus 90h, itsenäinen työskentely / ryhmätyö 45h.

PERUSTIETOJA

LISÄTIETOJA

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot