Laajuus: 3

AIKATAULU

ViikkoPäivämäärä ja aikaPaikka
115.4.2019 09:15 - 17:00R001/U121b
216.-23.4.2019 09:15 - 17:00R001/M205
317.-24.4.2019 09:15 - 17:00R001/M203
418.-25.4.2019 09:15 - 17:00R001/M203

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Anniina Suominen, Mira Kallio-Tavin

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

V-periodi

16.4., 17.4., 18.4., 23.4., 24.4., 25. 4. 2019, ti, ke, to

 

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija hallitsee muotoiluoppimisen perusteet, tutustuu suunnitteluajattelun periaatteisiin ja oppii hyödyntämään kestävän suunnitteluajattelun ideologiaa ja toimintamalleja opetuksen suunnittelussa.

Opiskelija rakentaa suhdettaan materiaalisuuteen käytännössä ja teoreettisten opintojen avulla.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin keskeiset sisällölliset teemat ovat muotoiluoppiminen, suunnitteluajattelu, kestävä materiaalisuus ja yhteistyötaidot.

Kurssi rakentuu asiantuntijaluennoille, ekskursioille ja kokeilevalle työpajalle.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus, työpaja, luennot, ekskursiot ja vierailut, itsenäinen ja ryhmätyöskentely.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ympäristö pedagogiikka ja Ulos Luokkahuoneesta

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

20 opiskelijaa, etusija taidekasvatuksen kandiopiskelijoilla

 

Minimiosallistujamäärä 8 opiskelijaa

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot