Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija syventää tietämystään digitaalisesta kuvasta. Opiskelija oppii digitaalisen piirustuksen ja maalauksen sekä vektorigrafiikan perusteita.

Laajuus: 5

Aikataulu: 27.02.2019 - 03.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja Rastas, Heikka Valja

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heikka Valja

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Digitaalisen kuvan käsittely. Digitaalinen piirustus ja maalaus. Vektorigrafiikka.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla tutustutaan digitaalisen maalauksen ja vektorigrafiikan lisäksi 3D-kuvanveistoon

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 60h, itsenäinen työskentely / ryhmätyö 75h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  TAI-C1125 Digitaalinen kuvailmaisu