Laajuus: 5

Aikataulu: 08.01.2019 - 28.03.2019

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II, III-IV, V syksy ja kevät (2018-2019, 2019-2020)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on paremmat valmiudet ymmärtää ja arvioida liiketoimintamahdollisuuksia, suunnitella ja arvioida liiketoimintaprosesseja ja analysoida yrityksen taloudellista tilaa. Tavoitteena on myös oppia yleisiä insinöörityön valmiuksia projektin suunnitteluun, organisointiin ja hallintaan; sekä tuotantotaloudelliseen ajatteluun ja analysointimalleihin.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Projektien suunnittelu ja ohjaus; Yrittäjyys, liikeidea ja liiketoimintamallit; Yrityksen talouden suunnittelu ja arviointi; Myynti ja markkinointi; Tuotteet ja tuotanto; Johtaminen ja organisointi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitustyö, verkkotehtävät, tentti, joista kolme viimeistä pakollisia osasuorituksia.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentoja 14-20 h, ohjattuja ryhmätyösessioita 10*2 h = 20 h, harjoitustyö n. 30 h, verkkotehtävät 28 h, itsenäistä oppimateriaalin opiskelua 40 h.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit TU-22.1101 Tuotantotalouden peruskurssi (4 op) ja TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitus (1 op).

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-A1100

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei erityisiä esitietoja

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

V-periodissa tarjotaan ohjatut ryhmätyösessiot, harjoitustyö ja verkkotehtävät mutta ei luentoja.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot