Omfattning: 5

Tidtabel: 08.01.2019 - 28.03.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II, III-IV, V syksy ja kevät (2018-2019, 2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on paremmat valmiudet ymmärtää ja arvioida liiketoimintamahdollisuuksia, suunnitella ja arvioida liiketoimintaprosesseja ja analysoida yrityksen taloudellista tilaa. Tavoitteena on myös oppia yleisiä insinöörityön valmiuksia projektin suunnitteluun, organisointiin ja hallintaan; sekä tuotantotaloudelliseen ajatteluun ja analysointimalleihin.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Projektien suunnittelu ja ohjaus; Yrittäjyys, liikeidea ja liiketoimintamallit; Yrityksen talouden suunnittelu ja arviointi; Myynti ja markkinointi; Tuotteet ja tuotanto; Johtaminen ja organisointi.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitustyö, verkkotehtävät, tentti, joista kolme viimeistä pakollisia osasuorituksia.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentoja 14-20 h, ohjattuja ryhmätyösessioita 10*2 h = 20 h, harjoitustyö n. 30 h, verkkotehtävät 28 h, itsenäistä oppimateriaalin opiskelua 40 h.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit TU-22.1101 Tuotantotalouden peruskurssi (4 op) ja TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitus (1 op).

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-A1100

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei erityisiä esitietoja

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

V-periodissa tarjotaan ohjatut ryhmätyösessiot, harjoitustyö ja verkkotehtävät mutta ei luentoja.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation