Omfattning: 5

Tidtabel: 10.01.2019 - 04.04.2019

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): Vastuuopettaja: Jouko Karjalainen

Sähköposti muotoa: etunimi [piste] sukunimi [at] aalto [piste] fi

Perusosan verkkotehtävien osalta kurssiassistentit (täsmennetään myöhemmin)

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV kevät (2018-2019, 2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija osaa analyyttisesti arvioida tyypillisten yrityksen ydintoimintaan liittyvien päätösten, erityisesti investointipäätösten, vaikutusta yrityksen talouteen. Hän tunnistaa tavanomaisten laskentamallien hyviä ja huonoja puolia päätöstilanteen kannalta. Opiskelija tuntee aihealueen (management accounting & corporate finance) oppirakennelmaa niin, että pystyy hankkimaan tarvittaessa lisätietoa englanninkielisistä oppikirjoista ja selittämään laskentamallien perusteita suomeksi.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Päätöksentekotilanteen ja siinä relevanttien erien hahmottaminen erityisesti investointipäätösten näkökulmasta. Myyntituottojen ja kustannusten arvioinnin menetelmät. Pääoman tuottovaatimus ja muut vaihtoehtoiskustannukset. Rahoitusrakenteeseen liittyvät päätökset. Riskin ja epävarmuuden käsittely laskelmissa. Taloudellisten laskelmien rajoitteiden huomioon ottaminen.

Närmare beskrivning av kursens innehåll (gäller denna kursomgång): 

Osaamistavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta sisältö on jaettu perusosaan ja jatko-osaan. Pääperiaatteet ja laskelmien laadinta korostuvat perusosassa. Jatko-osassa pyritään kehittämään laskelmien kriittistä arviointia sekä oppirakennelman ja sen taustalla olevien teorioiden ymmärtämistä.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Verkkotehtävät, tentti

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

Opiskelija saa pisteitä erilaisista kurssin aikana suoritetuista verkkotehtävistä ja kirjatentistä. Minimivaatimus kurssisuoritukselle on 30 pistettä perusosan verkkotehtävistä. Tämä on pakollinen osa. Kirjatentti ei siis ole pakollinen suoritus kurssin läpäisemiseksi.

Perusosan verkkotehtävistä voi saada enimmillään 38 pistettä, ja kurssiarvosanaan 2 vaaditaan 35 pistettä. Korkeampiin arvosanoihin tarvitaan pisteitä myös jatko-osasta:

  • Yhteensä 42 pistettä arvosanaan 3
  • Yhteensä 50 pistettä arvosanaan 4
  • Yhteensä 58 pistettä arvosanaan 5

Jatko-osan verkkotehtävistä voi saada enimmillään 12 pistettä ja kirjatentistä 15 pistettä, joten arvosteluasteikon maksimi on 65 pistettä.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentoja 10*2h = 20 h, muita lähiopetustilaisuuksia 5*2 h = 10 h, lisäksi verkkotehtävät, itsenäistä oppimateriaalin opiskelua.

Preciserad belastningsberäkning (gäller denna kursomgång): 

Laskelmassa eritellyt asiat eivät ole irrallisia tai peräkkäisiä tapahtumia, vaan lukeminen, lähiopetuksen hyödyntäminen ja tehtävien tekeminen ovat toisiaan tukevia opiskelumuotoja.

  • Luennot 20 tuntia. (Osallistuminen ei ole pakollista, joten työmäärän voi korvata omatoimisella opiskelulla.)
  • Perusosan harjoitustehtävät 45 tuntia (Harjoitustilaisuudet on tarkoitettu tukemaan tehtävien tekemistä.)
  • Perusosan luentomateriaalin lukeminen 10 tuntia
  • Oppikirjan lukeminen 30 tuntia
  • Jatko-osan harjoitustehtävät 25 tuntia

Huom! Paraskaan arvosana ei edellytä kaikkien tehtävien täydellistä suorittamista.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan myöhemmin kurssin kotisivuilla

Närmare information om kursmaterial (gäller denna kursomgång): 

Luentomateriaali ja perusosan verkkotehtävät ovat MyCourses’ssa.

Kurssin sisältö ja kirjatentti perustuvat kirjaan Berk, J. and DeMarzo, P.: Corporate Finance. 4. painos.
Oikeudet e-kirjaan jaMyFinanceLab:ssa oleviin jatko-osan verkkotehtäviin saa, kun perusosan verkkotehtävistä on kerännyt 35 pistettä.

Kirjastossa on joitain kappaleita painettuja versioita. Myös vanhempia painoksia lukemalla voi valmistautua tenttiin.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin TU-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus 3-4 op

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-C1030

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

TU-A1100 Tuotantotalous 1 tai vastaavat tiedot

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation om kursen (gäller denna kursomgång): 

Kurssin TU-C1030 voi korvata

  • BIZ:n kurssilla  28A00110 Rahoituksen perusteet (6 op) tai
  • Hankenin kurssilla 1121 Finansiering och investering (6 op)

Huom! Kyseisiä kursseja ei kuitenkaan voi korvata kurssilla TU-C1030, koska korvaavuudesta päättää kunkin kurssin vastuuopettaja erikseen. Lisäksi mainitut kurssit kuuluvat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon pakollisiin perusopintoihin, jotka kokonaisuudessaan antavat paljon laajemman osaamisen kuin TU-C1030.

Kurssin TU-C1030 korvaaminen muilla yliopistotasoisilla kursseilla edellyttää vastaavaa sisältöä ja samankaltaisia osaamistavoitteita.

Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): 

Kurssin lähiopetus on sijoitettu opetussuunnitelman mukaisesti periodeihin III-IV.

Kurssin toteutus tukee toisaalta myös omatoimista opiskelua, joten opiskelija voi jakaa kuormitustaan myös periodille V, kesälle tai jopa syksylle. Tällöin on tärkeää, että opiskelija suunnittelee oman ajankäyttönsä huolellisesti. Kurssin työmäärä on 130 tuntia.

Viimeinen kirjatenttimahdollisuus on lokakuussa periodin I arviointijaksolla ja verkkotehtävät ovat auki vielä periodilla II. Vuonna 2019 aloitettu kurssi on kuitenkin kokonaisuudessaan suoritettava loppuun kalenterivuoden 2019 aikana.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation