Credits: 5

Schedule: 15.04.2019 - 27.05.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II, III-IV, V syksy ja kevät (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on paremmat valmiudet ymmärtää ja arvioida liiketoimintamahdollisuuksia, suunnitella ja arvioida liiketoimintaprosesseja ja analysoida yrityksen taloudellista tilaa. Tavoitteena on myös oppia yleisiä insinöörityön valmiuksia projektin suunnitteluun, organisointiin ja hallintaan; sekä tuotantotaloudelliseen ajatteluun ja analysointimalleihin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Projektien suunnittelu ja ohjaus; Yrittäjyys, liikeidea ja liiketoimintamallit; Yrityksen talouden suunnittelu ja arviointi; Myynti ja markkinointi; Tuotteet ja tuotanto; Johtaminen ja organisointi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitustyö, verkkotehtävät, tentti, joista kolme viimeistä pakollisia osasuorituksia.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentoja 14-20 h, ohjattuja ryhmätyösessioita 10*2 h = 20 h, harjoitustyö n. 30 h, verkkotehtävät 28 h, itsenäistä oppimateriaalin opiskelua 40 h.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit TU-22.1101 Tuotantotalouden peruskurssi (4 op) ja TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitus (1 op).

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-A1100

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei erityisiä esitietoja

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V-periodissa tarjotaan ohjatut ryhmätyösessiot, harjoitustyö ja verkkotehtävät mutta ei luentoja.

Description

Registration and further information