Omfattning: 1

Tidtabel: 07.05.2019 - 08.05.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I, II, III, IV, V Autumn and Spring (2018-2019, 2019-2020)

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

The topic varies and is related to some mainstream theme in optimization.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

To be announced, depends on the course topic

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Mat-2.4144 Optimization Theory

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-E2144

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-E2139 Nonlinear Programming or MS-E2140 Linear Programming or MS-E2148 Dynamic optimization

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5 or pass/fail

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation