Laajuus: 3

Aikataulu: 29.07.2019 - 11.09.2019

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Läraren: Taija Votkin taija.votkin@aalto.fi

Tarkennukset kurssin sisältöön (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssi koostuu moduuleista. Moduuleita on yhteensä 19 ja niihin sisältyvät kurssin alku- ja loppukysely, suullinen ja kirjallinen koe sekä lokikirjann palautus.

Moduuleita kannattaa tehdä järjestyksessä. Tärkeintä on pitää kiinni tiettyjen tehtävien palautusajoista. Jotkut tehtävät ovat sellaisia, että ne toistuvat useampaan kertaan kurssin aikana tai sitten niitä työstetään koko kurssin ajan (lokikirja, sanasto, kielioppia ja ääntäminen).

Tehtävien tarkoitus on auttaa valmistautumaan kurssikokeeseen.


Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin arviointi perustuu pelkästään kirjalliseen ja suulliseen kokeeseen, tarkemmin sanottauna näiden kahden keskivarvoon painotuksella 50 %/50 %.

Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin työmäärä on 81 h.

Tarkennukset oppimateriaaliin (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin materiaali löytyy osoitteesta www.smartsvenska.aalto.fi ja tältä MyCourses-alustalta.

Jokaisesta moduulista löytyy linkit siinä tehtävässä käytettävään oppimateriaaliin.

Kurssin lisätiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Muista, että jokainen etenee omalta nykyiseltä tasoltaan. Kurssilla on hyvin eritasoisia opiskelijoita ja se on rikkaus. Älä vertaa itseäsi muihin, vaan pyri tekemään tehtäviä niin, että opit niistä mahdollisimman paljon.

Älä teetä tehtäviä muilla tai käytä esim. Google-kääntäjään kokonaisiin teksteihin. Yksittäisiä sanoja voit tarkistaa, mutta silloinkin on parempi turvautua sanakirjoihin. 


Tarkennukset aikatauluun (koskee tätä kurssikertaa): 

Täytä kurssin alkukysely 1.8. mennessä.

Ensimmäisen itsenäisen tehtävän palautus on jo 5.8.

Lähitapaamiset ovat:

Ke 7.8. klo 17.00 M240 

Ke 15.8. klo 17.00 M240

Ke 21.8. klo 18.30 Zoomissa

Ke 28.8. klo 17.00 M240

Ke 4.9. klo 17.00 M240

Ke 11.9. klo 17.00 M240


Katso tarkempi aikataulu kurssiohjelmasta ja seuraa uutisia.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot