Laajuus: 10

Aikataulu: 01.06.2019 - 31.08.2019

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

kimmo.silvonen@aalto.fi

salu.ylirisku@aalto.fi


Kurssiesitettä täydennetään piakkoin.

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kesä (kesäkuu-elokuu)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija tietää miten teollinen projekti suunnitellaan ja toteutetaan sekä kuinka oman alan osaamista voidaan soveltaa luovasti käytännön ongelmiin. Tavoitteena on oppia elektroniikan, ohjelmoinnin ja tiedonsiirron yhdistämistä sekä datan keräämistä ja tiedon saataville tuomista sekä erilaisia työelämätaitoja, kuten ryhmätyöskentelyä, kokouskäytäntöjä sekä tulosten dokumentointia.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla toteutetaan tuotekehityshanke, joka sisältää elektroniikkasuunnittelua ja ohjelmointia. Hankkeet toteutetaan ryhmissä, jossa kullakin ryhmän jäsenellä on oma roolinsa.

Tarkennukset kurssin sisältöön (koskee tätä kurssikertaa): 

Yritysten antamat projektiaiheet julkaistaan noin 15.5. Opiskelijat saavat valita mieluisimmat aiheet. Kimmo jaottelee opiskelijat toiveidensa mukaisiin ryhmiin 1.-2.6. ja lopullinen ryhmäjako päätetään luennolla 3.6. Ryhmät pitävät viikoittain kokouksia assistenttien kanssa ja tapaavat yrityksen edustajia heidän kanssaan sovittavan aikataulun mukaisesti. Tapaamisten ulkopuolella ryhmä saa itse määrätä työaikansa - Sähköpaja on koko ajan auki, assistentit päivystävät ainakin virka-aikana.

Suositeltujen esitietojen puuttuminen ei ole este kurssin suorittamiselle - päinvastoin, kannustamme tulemaan mukaan. Kurssihan on nimenomaan oppimista varten ja tarjoaa siihen erinomaiset puitteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, ryhmätyöt, raportointi, loppuseminaari

Kurssille osallistumisen edellytys on kurssin opiskelijasopimuksen allekirjoittaminen ennen kurssin alkua, jossa sovitaan kurssin tulosaineiston julkaisemisesta ja muista ehdoista.

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Arvosanaan vaikuttavat:

projektityö ja sen dokumentointi (ryhmäkohtaisesti)

ryhmätyöskentely, aktiivisuus ja sitoutuminen projektiin (henkilökohtaisesti) assistenttien arvioinnin perusteella-

Arvosteluasteikko on kannustava.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 50t

itsenäinen työskentely/ryhmätyöskentely 215t.

 

 

Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): 

Ks. yllä. Projektityön ja sen dokumentoinnin lisäksi ryhmä laatii työnsä tuloksista julkisen webbisivun. Lisäksi ryhmä laatii projektisuunnitelman ja väliraportin. Koska kontaktiopetusta on suhteellisen vähän ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista, jää pääosa ajasta itse projektityöhön.

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Perustiedot ohjelmoinnista ja elektroniikasta (esimerkiksi kurssilta Sähköpaja) ovat suositeltavia esitietoja.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa, mahdollisia lisäohjeita saattaa tulla kurssin MyCourses-sivulle viimeistään 15.5.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kandidaatin tutkinnon valinnaiseksi opintojaksoksi, mutta se voidaan sisällyttää myös maisterivaiheen valinnaisiin. Kurssi vaatii työskentelyä virka-aikana (väh. 10 tuntia viikossa), joten esim. kesätöiden tekeminen samaan aikaan on hankalaa.

Kurssille osallistumisen edellytys on kurssin opiskelijasopimuksen allekirjoittaminen ennen kurssin alkua, jossa sovitaan kurssin tulosaineiston julkaisemisesta ja muista ehdoista.

Kieliluokka 1: suomi

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

First lecture 3.6.2019

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot