Credits: 10

Schedule: 01.06.2019 - 31.08.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

kimmo.silvonen@aalto.fi

salu.ylirisku@aalto.fi


Kurssiesitettä täydennetään piakkoin.

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kesä (kesäkuu-elokuu)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija tietää miten teollinen projekti suunnitellaan ja toteutetaan sekä kuinka oman alan osaamista voidaan soveltaa luovasti käytännön ongelmiin. Tavoitteena on oppia elektroniikan, ohjelmoinnin ja tiedonsiirron yhdistämistä sekä datan keräämistä ja tiedon saataville tuomista sekä erilaisia työelämätaitoja, kuten ryhmätyöskentelyä, kokouskäytäntöjä sekä tulosten dokumentointia.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla toteutetaan tuotekehityshanke, joka sisältää elektroniikkasuunnittelua ja ohjelmointia. Hankkeet toteutetaan ryhmissä, jossa kullakin ryhmän jäsenellä on oma roolinsa.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Yritysten antamat projektiaiheet julkaistaan noin 15.5. Opiskelijat saavat valita mieluisimmat aiheet. Kimmo jaottelee opiskelijat toiveidensa mukaisiin ryhmiin 1.-2.6. ja lopullinen ryhmäjako päätetään luennolla 3.6. Ryhmät pitävät viikoittain kokouksia assistenttien kanssa ja tapaavat yrityksen edustajia heidän kanssaan sovittavan aikataulun mukaisesti. Tapaamisten ulkopuolella ryhmä saa itse määrätä työaikansa - Sähköpaja on koko ajan auki, assistentit päivystävät ainakin virka-aikana.

Suositeltujen esitietojen puuttuminen ei ole este kurssin suorittamiselle - päinvastoin, kannustamme tulemaan mukaan. Kurssihan on nimenomaan oppimista varten ja tarjoaa siihen erinomaiset puitteet.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, ryhmätyöt, raportointi, loppuseminaari

Kurssille osallistumisen edellytys on kurssin opiskelijasopimuksen allekirjoittaminen ennen kurssin alkua, jossa sovitaan kurssin tulosaineiston julkaisemisesta ja muista ehdoista.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Arvosanaan vaikuttavat:

projektityö ja sen dokumentointi (ryhmäkohtaisesti)

ryhmätyöskentely, aktiivisuus ja sitoutuminen projektiin (henkilökohtaisesti) assistenttien arvioinnin perusteella-

Arvosteluasteikko on kannustava.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 50t

itsenäinen työskentely/ryhmätyöskentely 215t.

 

 

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Ks. yllä. Projektityön ja sen dokumentoinnin lisäksi ryhmä laatii työnsä tuloksista julkisen webbisivun. Lisäksi ryhmä laatii projektisuunnitelman ja väliraportin. Koska kontaktiopetusta on suhteellisen vähän ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista, jää pääosa ajasta itse projektityöhön.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Perustiedot ohjelmoinnista ja elektroniikasta (esimerkiksi kurssilta Sähköpaja) ovat suositeltavia esitietoja.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa, mahdollisia lisäohjeita saattaa tulla kurssin MyCourses-sivulle viimeistään 15.5.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kandidaatin tutkinnon valinnaiseksi opintojaksoksi, mutta se voidaan sisällyttää myös maisterivaiheen valinnaisiin. Kurssi vaatii työskentelyä virka-aikana (väh. 10 tuntia viikossa), joten esim. kesätöiden tekeminen samaan aikaan on hankalaa.

Kurssille osallistumisen edellytys on kurssin opiskelijasopimuksen allekirjoittaminen ennen kurssin alkua, jossa sovitaan kurssin tulosaineiston julkaisemisesta ja muista ehdoista.

Kieliluokka 1: suomi

Details on the schedule (applies in this implementation): 

First lecture 3.6.2019

Description

Registration and further information