Omfattning: 10

Tidtabel: 01.06.2019 - 31.08.2019

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

kimmo.silvonen@aalto.fi

salu.ylirisku@aalto.fi


Kurssiesitettä täydennetään piakkoin.

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kesä (kesäkuu-elokuu)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija tietää miten teollinen projekti suunnitellaan ja toteutetaan sekä kuinka oman alan osaamista voidaan soveltaa luovasti käytännön ongelmiin. Tavoitteena on oppia elektroniikan, ohjelmoinnin ja tiedonsiirron yhdistämistä sekä datan keräämistä ja tiedon saataville tuomista sekä erilaisia työelämätaitoja, kuten ryhmätyöskentelyä, kokouskäytäntöjä sekä tulosten dokumentointia.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla toteutetaan tuotekehityshanke, joka sisältää elektroniikkasuunnittelua ja ohjelmointia. Hankkeet toteutetaan ryhmissä, jossa kullakin ryhmän jäsenellä on oma roolinsa.

Närmare beskrivning av kursens innehåll (gäller denna kursomgång): 

Yritysten antamat projektiaiheet julkaistaan noin 15.5. Opiskelijat saavat valita mieluisimmat aiheet. Kimmo jaottelee opiskelijat toiveidensa mukaisiin ryhmiin 1.-2.6. ja lopullinen ryhmäjako päätetään luennolla 3.6. Ryhmät pitävät viikoittain kokouksia assistenttien kanssa ja tapaavat yrityksen edustajia heidän kanssaan sovittavan aikataulun mukaisesti. Tapaamisten ulkopuolella ryhmä saa itse määrätä työaikansa - Sähköpaja on koko ajan auki, assistentit päivystävät ainakin virka-aikana.

Suositeltujen esitietojen puuttuminen ei ole este kurssin suorittamiselle - päinvastoin, kannustamme tulemaan mukaan. Kurssihan on nimenomaan oppimista varten ja tarjoaa siihen erinomaiset puitteet.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, ryhmätyöt, raportointi, loppuseminaari

Kurssille osallistumisen edellytys on kurssin opiskelijasopimuksen allekirjoittaminen ennen kurssin alkua, jossa sovitaan kurssin tulosaineiston julkaisemisesta ja muista ehdoista.

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

Arvosanaan vaikuttavat:

projektityö ja sen dokumentointi (ryhmäkohtaisesti)

ryhmätyöskentely, aktiivisuus ja sitoutuminen projektiin (henkilökohtaisesti) assistenttien arvioinnin perusteella-

Arvosteluasteikko on kannustava.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 50t

itsenäinen työskentely/ryhmätyöskentely 215t.

 

 

Preciserad belastningsberäkning (gäller denna kursomgång): 

Ks. yllä. Projektityön ja sen dokumentoinnin lisäksi ryhmä laatii työnsä tuloksista julkisen webbisivun. Lisäksi ryhmä laatii projektisuunnitelman ja väliraportin. Koska kontaktiopetusta on suhteellisen vähän ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista, jää pääosa ajasta itse projektityöhön.

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Perustiedot ohjelmoinnista ja elektroniikasta (esimerkiksi kurssilta Sähköpaja) ovat suositeltavia esitietoja.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa, mahdollisia lisäohjeita saattaa tulla kurssin MyCourses-sivulle viimeistään 15.5.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kandidaatin tutkinnon valinnaiseksi opintojaksoksi, mutta se voidaan sisällyttää myös maisterivaiheen valinnaisiin. Kurssi vaatii työskentelyä virka-aikana (väh. 10 tuntia viikossa), joten esim. kesätöiden tekeminen samaan aikaan on hankalaa.

Kurssille osallistumisen edellytys on kurssin opiskelijasopimuksen allekirjoittaminen ennen kurssin alkua, jossa sovitaan kurssin tulosaineiston julkaisemisesta ja muista ehdoista.

Kieliluokka 1: suomi

Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): 

First lecture 3.6.2019

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation