Omfattning: 1

Tidtabel: 02.09.2019 - 06.09.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2019-31.07.2020): 

Börje Helenius

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

borje.helenius@aalto.fi

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2019-31.07.2020): 

1 period

Lärandemål (är i kraft 01.08.2019-31.07.2020): 

Introduction to studies at Aalto School of Engineering

Innehåll (är i kraft 01.08.2019-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=25130#section-0

Närmare beskrivning av kursens innehåll (gäller denna kursomgång): 

MyCourses page

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2019-31.07.2020): 

pass/fail

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2019-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=25130#section-0

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2019-31.07.2020): 

pass/fail

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation