Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Laajuus: 6

Aikataulu: 18.05.2020 - 10.06.2020

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marketta Majapuro

Kurssin yhteystiedot (voimassa 28.04.2020-21.12.2112):

Kurssi pidetään verkkokurssina.

Viestit mielellään kurssin yleisellä keskustelualueella; omiin suorituksiin liittyvät asiat: marketta.majapuro@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. projektitehtävä

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. kurssin ohjelma

Työmäärä toteutustavoittain
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. kurssin ohjelma

PERUSTIETOJA

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. kurssin ohjelma

Description

Registration and further information