Credits: 5

Schedule: 13.04.2020 - 23.10.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

vastuuopettaja Anu Lehtovuori

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V-I (kesä 2019)

V-I (kesä 2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hahmottaa opiskelussa hankittujen tietojen ja taitojen yhteys työelämän tarpeisiin.

Kehittää ja havainnoida insinööritaitoja ja yleisiä työelämätaitoja työskentelyn aikana.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Työskentely yrityksessä, yhdistyksessä tai julkisella sektorilla ja työskentelyn aikana tapahtuva työelämätaitojen kehittäminen.


Insinööritaitoja ovat mm. numeerisen datan esittäminen ja tulkinta, teknisen tekstin lukeminen ja tuottaminen, laskennallisten mallien käyttäminen ja kehittäminen, kysymysten esittäminen ja ongelman määrittely.


Yleisiä työelämätaitoja ovat mm. esimies- ja alaistaidot, ryhmätyötaidot, suullinen ja kirjallinen viestintä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Työskentely yrityksessä ja siellä opittujen taitojen reflektointi ja raportointi.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vähintään 10 viikon kokopäiväinen työskentely (tai vastaava määrä osa-aikaista työtä) sekä työssäopitun raportointi (10 h)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi.

Tämä kurssi on tarkoitettu erityisesti kesätyössä karttuneen osaamisen hyväksyttämiseksi osaksi kanditutkintoa. Muissa tapauksissa (mm. pidemmän aikaa sitten tai alle 10 viikkoa kestänyt työskentely) suoritukset myönnetään koodilla ELEC-A0211 Kotimainen työharjoittelu.

Description

Registration and further information