Laajuus: 5

Aikataulu: 13.04.2020 - 23.10.2020

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

vastuuopettaja Anu Lehtovuori

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

V-I (kesä 2019)

V-I (kesä 2020)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Hahmottaa opiskelussa hankittujen tietojen ja taitojen yhteys työelämän tarpeisiin.

Kehittää ja havainnoida insinööritaitoja ja yleisiä työelämätaitoja työskentelyn aikana.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Työskentely yrityksessä, yhdistyksessä tai julkisella sektorilla ja työskentelyn aikana tapahtuva työelämätaitojen kehittäminen.


Insinööritaitoja ovat mm. numeerisen datan esittäminen ja tulkinta, teknisen tekstin lukeminen ja tuottaminen, laskennallisten mallien käyttäminen ja kehittäminen, kysymysten esittäminen ja ongelman määrittely.


Yleisiä työelämätaitoja ovat mm. esimies- ja alaistaidot, ryhmätyötaidot, suullinen ja kirjallinen viestintä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Työskentely yrityksessä ja siellä opittujen taitojen reflektointi ja raportointi.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Vähintään 10 viikon kokopäiväinen työskentely (tai vastaava määrä osa-aikaista työtä) sekä työssäopitun raportointi (10 h)

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi.

Tämä kurssi on tarkoitettu erityisesti kesätyössä karttuneen osaamisen hyväksyttämiseksi osaksi kanditutkintoa. Muissa tapauksissa (mm. pidemmän aikaa sitten tai alle 10 viikkoa kestänyt työskentely) suoritukset myönnetään koodilla ELEC-A0211 Kotimainen työharjoittelu.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot