Omfattning: 5

Tidtabel: 13.04.2020 - 23.10.2020

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

vastuuopettaja Anu Lehtovuori

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

V-I (kesä 2019)

V-I (kesä 2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hahmottaa opiskelussa hankittujen tietojen ja taitojen yhteys työelämän tarpeisiin.

Kehittää ja havainnoida insinööritaitoja ja yleisiä työelämätaitoja työskentelyn aikana.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Työskentely yrityksessä, yhdistyksessä tai julkisella sektorilla ja työskentelyn aikana tapahtuva työelämätaitojen kehittäminen.


Insinööritaitoja ovat mm. numeerisen datan esittäminen ja tulkinta, teknisen tekstin lukeminen ja tuottaminen, laskennallisten mallien käyttäminen ja kehittäminen, kysymysten esittäminen ja ongelman määrittely.


Yleisiä työelämätaitoja ovat mm. esimies- ja alaistaidot, ryhmätyötaidot, suullinen ja kirjallinen viestintä.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Työskentely yrityksessä ja siellä opittujen taitojen reflektointi ja raportointi.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Vähintään 10 viikon kokopäiväinen työskentely (tai vastaava määrä osa-aikaista työtä) sekä työssäopitun raportointi (10 h)

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi.

Tämä kurssi on tarkoitettu erityisesti kesätyössä karttuneen osaamisen hyväksyttämiseksi osaksi kanditutkintoa. Muissa tapauksissa (mm. pidemmän aikaa sitten tai alle 10 viikkoa kestänyt työskentely) suoritukset myönnetään koodilla ELEC-A0211 Kotimainen työharjoittelu.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation