Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun, sen tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin sekä yliopisto-opiskeluun ja -yhteisöön. Opiskelija saa tietoa opiskelusta Aalto-yliopistossa. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu tärkeimpiin opiskelijoiden palveluihin. Opiskelija oppii suunnittelemaan opintojaan, arvioimaan ja kehittämään opiskelu- ja ajanhallintataitojaan sekä saa tukea opiskeluvalintojen tekemiseen omien uratoiveiden ja -suunnitelmien pohjalta.

Laajuus: 1

Aikataulu: 08.09.2020 - 06.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jenni Hirvensalo, Jenni Hirvensalo, Juuso Liesiö, Annika Schultz

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jenni Hirvensalo, Jenni Hirvensalo, Annika Schultz

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimis- ja opiskelutaidot, tiedonhaku, KTK-ohjelman erikoistumisalueen ja sivuopintojen valinta, opintojen ohjaus, uraohjaus

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1.    Luennot ja ohjaustapaaminen
  2.    Ajanhallinnan tehtävä
  3.    Erikoistumisaluevalintaan liittyvä kirjoitustehtävä ja mursupalaute


  Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Poissaolot voi suorittaa korvaavilla tehtävillä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osallistuminen luennoille ja ohjaustapaamiseen
  Tehtävät: ajanhallinnan tehtävä ja erikoistumisaluevalintaan liittyvä kirjoitustehtävä sekä mursupalaute

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Intossa ja MyCoursesissa olevat opiskelu- ja ohjausmateriaalit, Kandikompassi, Navigaattori, tutkintovaatimukset, luennoilla ja ohjaustapaamisessa jaettava sekä kurssin aikana erikseen ilmoitettava materiaali.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin tapaamiskerrasta voi saada vapautuksen, jos on aiemmin tehnyt vastaavan osion Aalto-yliopiston toisessa korkeakoulussa.