Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yritysvastuun ja yritysetiikan keskeiset käsitteet, ymmärtää yritysvastuun roolin liiketoiminnassa ja yrityksen eri toiminnoissa sekä osaa pohtia yrityksen roolia yhteiskunnassa, vastuullisuuden vaikutusta yrityksen taloudelliseen menestymiseen ja vastuullisuuskysymysten liittymistä omaan työuraansa.

Laajuus: 3

Aikataulu: 20.04.2021 - 25.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Leena Lankoski

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Leena Lankoski

Kurssin yhteystiedot (voimassa 28.03.2021-21.12.2112):

Kurssin vastuuopettaja Leena Lankoski on tavoitettavissa sähköpostitse (leena.lankoski@aalto.fi) sekä kurssialueella olevan kysymyspalstan kautta.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yritysvastuun sisältö, yrityksen rooli yhteiskunnassa, organisaation strateginen ja operatiivinen yritysvastuu, henkilökohtainen etiikka.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin toteutukseen kuuluu tietovaihe ('knowing'), sovellusvaihe ('doing') ja pohdintavaihe ('being'). Kurssisuoritukseen kuuluu kahdenlaisia elementtejä, joiden avulla voi ansaita pisteitä: vaiheiden läpäiseminen ja aktiivisuuspisteiden kerääminen. Arvostelu muodostuu kokonaispisteiden perusteella.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kahden viikon jälkeen kurssilla on tarkistuskohta, johon mennessä sinun on oltava saanut vähintään tietty määrä pisteitä, jotta voit jatkaa kurssilla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 21 h. Itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöt 59 h. Yhteensä 80 h (3 ECTS).

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Koronaviruspandemian vuoksi toteutustapaa on muokattu siten, että reaaliaikaisia luentoja ei pidetä, vaan luennot ovat saatavilla kurssialustalla.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali on saatavissa kurssin MyCourses-verkkoalueella.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin 51A00110 Liike-elämän etiikka. Tutkintoon voi sisällyttää vain toisen näistä opintojaksoista.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei esitietovaatimuksia.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  2 Ei nälkää

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus